top of page

รายวิชาการตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าแบบ 1 ถัง แบบฝาบน

กฤษณะ.jpg

วิทยากร

นายกฤษณะ เสาวรส

หน.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ติดต่อครูผู้สอน

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

 

หลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกลไก ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ ของเครื่องซักผ้าแบบ 1 ถัง แบบฝาบน  เคื่องมือ การถอดประกอบ การซ่อมแผงควบคุม การล้างทำความสะอาด และการตรวจซ่อมระบบน้ำของเครื่องซักผ้า

ค่าลงทะเบียนเรียน : 1,500 บาท (ลดครึ่งราคาเฉพาะช่วงปี 2562 นี้เท่านั้น ปี 2563 จะปรับเป็นค่าลงทะเบียนเป็นปกติ 3,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562

  • รุ่นที่ 2 : วันที่ 16 - 27 กันยายน 2562

การถอดประกอบ

การถอดประกอบเครื่องซักผ้ามีลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ยี่ห้อ รุ่นที่ผลิต เช่น การถอดฝาครอบ การถอดถังซัก และการถอดอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

12300.jpg

ระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และระบบทางกล การทำงานทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการทำงานจะถูกโปรแกรมมาจากแผงควบคุม

12297.jpg

ชุดคลัตช์ หรือชุดกลไกทางกล

ชุดคลัตช์จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ามาจ่ายให้เดรนมอเตอร์ ซึ่งเดรนมอเตอร์จะทำการเปิดวาล์วน้ำทิ้ง พร้อมเปิดคลัตช์ ให้มอเตอร์หมุนถังซักได้

ชุดคลัช.jpg

การล้างและทำความสะอาด

การล้างเครื่องซักผ้าต้องเริ่มต้นจากการถอดฝาครอบ ถอดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและสายไฟออกจากขั้วต่อสาย ถอดถังซัก เป็นต้น

37798962_836754293188178_668746751958790

ระบบโปรแกรมคุมการทำงาน

การโปรแกรมการทำงานผ่านแผงควบคุม เริ่มจาก การจ่ายน้ำเข้าผ่านโซลินอยด์ ขั้นการซัก ขั้นตอนการปล่อยน้ำทิ้ง ขั้นตอนการปั่นหมาดรอบที่ 1 ขั้นตอนการจ่ายน้ำเข้าเพื่อทำการล้างผ้า ขั้นตอนการล้างผ้า ขั้นตอนการปล่อยน้ำทิ้ง และขั้นตอนการปั่นหมาดครั้งสุดท้าย

12975.jpg

ระบบมอเตอร์

มอเตอร์ของเครื่องซักผ้าแบบนี้มี 1 ตัว เป็นมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ ซึ่งขดสตาร์ต และขดรันมีค่าความต้านทานเท่ากัน

มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบน.jpg
bottom of page