ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ศูนย์รวมช่าง

ติดต่อใช้บริการได้ที่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ถ.สี่พระยา บางรัก กทม. 10500

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะทักษะวิชาชีพ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ด้วยการเข้ามาใช้บริการของศูนย์รวมช่าง 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการายใหม่ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จึงดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์รวมช่าง เพื่อเป็นการสรับสนุนส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านทักษะฝีมือการปฏิบัติงาน และทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของครูผู้สอน

บริการของเรา

 • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า

 • ตรวจซ่อม และพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และ 1 เฟส

 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบควบคุมมอเตอร์/ตู้คอนโทรล

 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด และระบบ LAN

 • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน/อาคาร

เลอพงษ์ สุวรรณนันท์

ครูผู้ควบคุมดูแล 

โทรศัพท์ 095-7695787

กฤษณะ  เสาวรส

วิทยากร

โทรศัพท์ 085-3511241

วิรัตน์ ปัดตนค์นา

นักศึกษาศูนย์บ่มเพาะ

ณวรรธน์  สุขเกษม 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ 096-7392358

ฝึกทักษะวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) ที่ต้องการเสริมทักษะวิชาชีพ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) ที่ต้องการเสริมทักษะวิชาชีพ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ผลงานของเรา

งานของท่าน คือ บริการของเรา

นอกเหนือจากการบริการในวิทยาลัยฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้บริการชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ทีมงานพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ 

ทีมงานครูอาจารย์ผู้สอน เครื่อข่ายสถานประกอบการ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์รวมช่าง

© 2019 by Loephong Suwannant

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram