top of page

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์รวมช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มุ่งเน้นการบ่มเพาะและสร้างทักษะผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนที่สนใจให้สามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมได้อย่างมืออาชีพ

12300.jpg

ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษา ทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องเป่าผม พัดลมไฟฟ้า เตารีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม
PAO_3620.JPG

ออกแบบ จัดทำ ติดตั้งตู้คอนโทรล

บริการออกแบบตรวจซ่อม บำรุงรักษา ตู้คอนโทรลควบคุมมอเตอร์ ทุกแบบ เช่น วงจรควบคุมมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำ วงจรควบคุมกลับทางหมุนมอเตอร์ 1 เฟส และมอเตอร์ 3 เฟส วงจรควบคุมมอเตอร์ทำงานเรียงลำดับ วงจรสตาร์ตมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ep installation.jpg

ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

บริการออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาคารสำนักงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม
bottom of page