top of page

รายวิชาการเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยคอมเตอร์

P1110089.jpg

วิทยากร

นายวิชัย รัญจวน

วิทยากรการเขียนแบบวิศวกรรม

ติดต่อครูผู้สอน

  • คลิ๊กโทรศัพท์ 089-693 1242

  • คลิ๊กเพื่อติดต่อผ่าน LINE 

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบ CAD/CAM

 

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section)ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่วนความยาว  ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail) กำหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้น

ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,510 บาท รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 23,24,30 พฤศจิกายน - 1,7 ธันวาคม 2562  

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 089-693 1242

หมายเหตุ : เพื่อให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมได้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละคน ให้ผู้เรียนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง

2.jpg

การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ

สามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติทุกรูปแบบหลังจากเรียนจบหลังสูตร 

messageImage_1570433306558.jpg

สร้างแบบ 2 มิติได้รวดเร็ว

สามารถสร้างแบบ 2 มิติ จากแบบ 3 มิติที่สร้างไว้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

messageImage_1570434133882.jpg

ประกอบชิ้นงานเพื่อวิเคราะห์

สามารถนำชิ้นงาน 3 มิติที่สร้างมาทำการประกอบ เพื่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

bottom of page